ТЕОРІЯ літератури

 ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ. ДПА. ЗНО з української літератури

Роди літератури

Епос

Лірика

Драма

*проза

*розповідь

*об`єктивний світ

*поезія

*почуття

*суб`єктивний світ

*і проза, і поезія

*гра

* об`єкт. і  суб`єктивний світ

-  зображальний рід літератури, у творах якого замальовується об`єктивний світ

-  виражальний рід літератури, у творах якого розкривається внутрішній світ ліричного героя

-  зображально-виражальний рід літератури, твори якого призначені для постановки на сцені

1.Оповідання – невеликий епічний твір розповідного характеру з 1-2 персонажами та однією сюжетною лінією. 1-20 стор.

В. Винниченко «Федько-халамидник»

 

2.  Новела - невеликий епічний твір розповідного характеру з гострим конфліктом і швидкою розв`язкою.

1-10 стор.

В. Стефаник «Новина»

 

3. Повість – посередній епічний твір розповідного характеру, у якому змальовується нагальна проблема; з групами головних і другорядних персонажів. 20-100 стор.

М.Коцюбинський «Тіні забутих предків»

 

4. Роман – великий епічний твір розповідного характеру, у якому змальовуються групи головних і другорядних персонажів, що має кілька сюжетних ліній. Від 100 і більше стор.

П. Куліш «Чорна рада»

 

5. Роман-епопея – великий за обсягом епічний твір розповідного характеру, у якому замальовується життя кількох поколінь на широкому соціальному тлі. До 1500 стор.

А. Головко «Мати»

 

1.Пейзажна – вид лірики, твори якого передають внутрішній стан автора через картини природи.

П. Тичина «Ви знаєте як липа шелестить»

 

2.Громадянська – вид лірики, твори якого зосновані на соціальному конфлікті, який намагається роз`язати автор.

Т. Шевченко «Кавказ»

 

3.Філософська (метафізична)- вид лірики, твори якого намагаються дати відповідь на філософські питання.

І. Франко «Мойсей»

 

4.Інтимна (любовна) – вид лірики, твори якого передають глибокі внутрішні переживання автора.

Л. Костенко «Як пощастило дівчинці в сімнадцять»

1. Трагедія – драматичний твір, який має гострий конфлікт та трагічну розв`язку (як правило- смерть головного героя).

М.Старицький «Оборона Буші»

 

 

2.Комедія – драматичний твір,

у якому конфлікт чи проблема замальовується за допомогою комедійних засобів (іронія, сарказм, сатира).

І. Карпенко-Карий «Сто тисяч»

 

3.Трагікомедія – драматичний твір, у якому трагічне (гострий конфлікт) переплітається з комічним (вирішення проблеми, що викликає усмішку).

М. Куліш «Мина Мазайло»

 

4.Драма – твір, призначений для постановки на сцені, в основі якого покладено соціальну або психологічну проблему, яку намагається вирішити головний герой.

О. Коломієць «Дикий Ангел»

 

Цікаво? У Вас залишились питання?

Напишіть нам або зателефонуйте: +38(050) 658-22-77 – МТС; +38(097) 064-0740 - КиївСтар;